Overzicht van bewarings- en interneringskampen 1944 – 1950

 

Hier  vind u een overzichtskaart van bewarings- en interneringskampen 1944-1950.
NB: de kaart is in bewerking.

Bewarings- en interneringskampen
Direct na de bevrijding worden Nederlanders waarvan vermoed wordt dat ze op de een of andere manier met de Duitse bezetter hebben samengewerkt of gesympathiseerd, opgepakt. De gevangen genomen Nederlanders heetten ‘politieke delinquenten’.

In zo’n beetje elk dorp en elke stad worden mensen gevangen gezet. Vanwege het ontbreken van – voldoende ruimte in – reguliere gevangenissen wordt wat maar voor handen als gevangenis is in gebruik genomen: leegstaande kazernes, fabrieken, werkverruimingskampen, garages, villa’s, kastelen, etc.
Al deze ‘gevangenissen’ worden meestal aangeduid met het ‘kamp’.
De omvang van deze ‘kampen’ varieert sterk. Veel kampen bestaan maar enkele weken tot enkele maanden. 

Op de overzichtskaart worden al deze kampen verzameld, of ze nu enkele dagen of vele jaren hebben bestaan. 

Doel
Het is niet duidelijk hoeveel mensen er na de oorlog korte of langere tijd gevangengenomen zijn. De rechtspraak was nog niet op orde, aan alles was gebrek.
De schattingen van het aantal gevangenen loopt sterk uiteen. Met dit onderzoek wordt geïnventariseerd welke ‘kampen’ waar waren en hoe groot het aantal gevangen in die kampen was.
Een exact aantal zal nooit kunnen worden vastgesteld. De administratie van de gevangenen was onvolledig maar ook werden gevangen van hot naar her gesleept.